Wieczór Wigilijny

święta

Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i bardzo wzruszającym wieczorem w roku. Oczywiście punktem najważniejszym  przeżyć adwentowych jest wigilia Bożego Narodzenia. Oczywiście posiada bardzo bogatą liturgię domową. Natomiast obrzędy i zwyczaje mają bardzo star tradycję. Wigilie znano jeszcze w starym testamencie. Wigilia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był bardzo dawno zwyczaj w kościele że przeddzień większego świata zawsze obowiązywał post i był bardzo przestrzegany.

Wierni całą noc oczekiwali na ta uroczystość modląc się przez całą noc. Wspólnie się modli. W Polsce do tradycji weszła wigilia dopiero w trzynastym wieku. Natomiast główną jej częścią jest wieczerza która złożona jest tylko i wyłącznie z potraw bardzo postnych. Wieczerza ma charakter bardzo rodzinny. Na wieczerzy zbiera się bardzo bliska rodzina. Czasami oprócz krewnych zaprasza się osoby samotne, które nie mają z kim spędzić wigilii. Dawniej gospodynie robiły wielkie sprzątanie i czyszczenie.